เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตั้งแต่เวลา 10.30 น.- 20.00 น.

 

ติดต่อเรา

ตั้งอยู่เลขที่ 217 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน

ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

BK2 Service ชั้น 4 ห้อง 4032/1 ท้ายห้างป้ายสีเหลือง

ช่างประจำร้าน : ช่างจิ๊ และช่างแจ๊ด

คุณติ๊ก  โทร : 098-826-6866, 089-479-5656

 

ติดต่อเรา (งานราชการ/งานบริษัท)

บริษัท เจ แอนด์ จา ซัพพลาย จำกัด (สนญ.) ชั้น 4 ห้อง 4032/1

ตั้งอยู่เลขที่ 217 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน 

ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125547009350

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนาม

คุณจิรภา (กรรมการผู้จัดการ)  โทร : 098-826-6866, 089-479-5656

คุณเจติยา (กรรมการผู้จัดการ)  โทร : 084-670-8998

คุณจารุภัทร (กรรมการผู้จัดการ)  โทร : 089-174-2632, 087-732-5800