ร้านค้า

20 product found
฿2,500.00 จอโน๊ตบุ๊ค-143 LED 15.6"/Slim/30Pin/36cm/มีหูบน-ล่าง/มีขอบหน้าจอ/ความละเอียด IPS/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,500.00 จอโน๊ตบุ๊ค-141 LED 15.6"/Slim/30Pin/ไม่มีหูบน-ล่าง/ไม่มีขอบหน้าจอ/26cm/ความละเอียด IPS/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-109 LED 15.6"/Slim/30Pin/35cm/ไม่มีหูบน-ล่าง/ไม่มีขอบหน้าจอ/ความละเอียด 1366x768/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-039 LED 15.6"/Slim/30Pin/36cm/มีหูบน-ล่าง/ความละเอียด 1366x768/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,200.00 จอโน๊ตบุ๊ค-034 LED 15.6"/Slim/40Pin/36cm/มีหูบน-ล่าง/ความละเอียด 1366x768/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-030 LED 15.6"/ธรรมดา/40Pin/ความละเอียด 1366x768/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,200.00 จอโน๊ตบุ๊ค-144 LED 14.0"/Slim/30Pin/จอเต็มบาน/ไม่มีหูบน-ล่าง/ไม่มีขอบหน้าจอ/31.5cm/ความละเอียด IPS/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,200.00 จอโน๊ตบุ๊ค-053 LED 14.0"/Slim/30Pin/ไม่มีหูบน-ล่าง/ไม่มีขอบหน้าจอ/22cm/ความละเอียด IPS/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,200.00 จอโน๊ตบุ๊ค-073 LED 14.0"/Super Slim/30Pin/มีหูบน-ล่าง/32cm/ไม่มีขอบหน้าจอ/ความละเอียด IPS/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,200.00 จอโน๊ตบุ๊ค-099 LED 14.0"/Slim/30Pin/มีหูบน-ล่าง/32cm/มีขอบหน้าจอ/ความละเอียด FHD/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-093 LED 14.0"/Slim/30Pin/31.5cm/ไม่มีหูบน-ล่าง/ไม่มีขอบหน้าจอ/ความละเอียด 1366x768/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿3,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-072 LED 15.6" Slim 30Pin ความละเอียด 1920x1080 / IPS /144HZ (ยาว 36cm) ไม่มีหูบนล่าง ไม่มีขอบ ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-060 LED 15.6"/Slim/30Pin/ไม่มีหูบน-ล่าง/ไม่มีขอบจอ/28cm/ความละเอียด IPS/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-051 LED 15.6"/Slim/30Pin/36cm/ความละเอียด FHD/มีหูบน-ล่าง/ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)
฿2,000.00 จอโน๊ตบุ๊ค-030 LED 15.6" ธรรมดา 40Pin ความละเอียด 1366x768 ประกัน 6 เดือน (รวมเปลี่ยน)