ร้านค้า

20 product found
฿1,500.00 HP SR04XL ขนาด 15.4V/54Wh-3500mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 HP SR03XL ขนาด 11.5V/40Wh-3500mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 HP TE04XL ขนาด 15.4V/43Wh-2800mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 HP TE03XL ขนาด 11.55V/40Wh-3500mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 HP TF03XL ขนาด 11.55V/39Wh-3400mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 HP HT03XL ขนาด 11.4V/39Wh-3400mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 Acer AC14B8K/7K/3K ขนาด 15.2V/33Wh-2200mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 Dell F62G0 ขนาด 11.4V/2200mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 Dell WDXOR ขนาด 11.4V/39Wh-3400mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 Acer AS16A5K (6K/7K/8K ใส่ด้วยกันได้) ขนาด 14.8V/32Wh-2200mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 Acer AS16B5J ใส่แทน AS16B8J ได้ ขนาด 10.8V/48Wh-4400mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,500.00 Acer AL15A32 ขนาด 14.8/27Wh1800 mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,200.00 Lenovo L12S4E01 ขนาด 14.4V/32Wh-2200mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,200.00 Lenovo L09S6Y02 ขนาด 11.1V/49Wh-4400mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)
฿1,200.00 Acer AL12A32 ขนาด 14.8V/2200mAh (TISI/มอก.น 28906-2021/2217)