ร้านค้า

22 product found
฿1,500.00 ฿1,900.00 Lenovo L12L4E01 ขนาด 14.8V/41Wh-2800mAh
฿2,000.00 Lenovo L18C4PF3 ขนาด 15.36V/45Wh-2964mAh
฿2,000.00 Lenovo L14S3P24 (สามารถใส่แทน L14M3P24 ได้) ขนาด 11.1V/45Wh-4050mAh
฿2,000.00 Lenovo L16M4PB2 ขนาด 15V/55Wh-3675mAh
฿2,000.00 Lenovo L17M3PG2 ขนาด 11.52V/57Wh-4955mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Lenovo L16L2PB2 ขนาด 7.4V/30Wh-4050mAh
฿2,000.00 Lenovo L18C4PF0 ขนาด 15.36V/2865mAh
฿2,000.00 Lenovo L17C3P61 ขนาด 11.52V/36Wh-3166mAh
฿1,900.00 Lenovo L12L4E55 ขนาด 14.8V/41Wh-2800mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Lenovo L15L3PB1 ขนาด 11.4V/50Wh-4410mAh
฿2,000.00 Lenovo L17C4PB0 (สามารถใส่แทน L17M4PB0 ได้) ขนาด 7.6V/45Wh-5730Ah
฿2,200.00 Lenovo NC140BW1-2S1P ขนาด 7.6V/31.92WhR-4200mAh
฿1,600.00 ฿1,900.00 Lenovo L14L4A01 (สามารถใส่แทน L14S4E01 ได้) ขนาด 14.4V/41Wh-2800mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Lenovo L14L2P21 ขนาด 7.4V/30Wh-4050mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Lenovo L15C2PB6 (สามารถใส่พาท L15L2PB2 / L15L2PB3 / L15M2PB2 / L15C2PB0 / L15C2PB4 / L15M2PB4 แทนได้ ) ขนาด 7.7V/38Wh-4940mAh/