ร้านค้า

19 product found
฿2,000.00 Acer AS15B3N ขนาด 14.8V/88.8Wh-6000 mAh
฿1,600.00 ฿1,900.00 Acer Z1401 18650-00-013S10P-0 ขนาด 11.1V/28.86Wh-2600mAh (ความยาวตัวแบตเตอรี่ 26 cm)
฿1,600.00 ฿1,900.00 Acer Z1402 18650-00-013S10P-0 ขนาด 11.1V/28.86Wh-2600mAh (ความยาวตัวแบตเตอรี่ 19 cm)
฿1,700.00 ฿2,000.00 Acer AP18E8M ขนาด 15.4V/58.75Wh-3733mAh
฿2,000.00 Acer AP1505L ขนาด 11.5V/52.7Wh-4570mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Acer AC17A8M ขนาด 11.55V/5360mAh
฿1,500.00 ฿1,700.00 Acer AS07A31/ AS07A51 สามารถใส่แทนกันได้ ขนาด 11.1V/4400mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Acer AC14A8L ขนาด 11.4V/52.5Wh-4465mAh
฿1,600.00 ฿1,900.00 Acer AS16A5K (6K/7K/8K ใส่ด้วยกันได้) 4lCR19/66 ขนาด 14.8V/41.4Wh-2800mAh
฿1,700.00 Acer AS10D31 ขนาด 11.1V/48Wh-4400mAh
฿1,500.00 ฿1,700.00 Acer AL12A32 ขนาด 14.8/2200Am
฿1,500.00 ฿1,700.00 Acer AS10D31 ขนาด 10.8V/48Wh-4400mAh
฿1,500.00 ฿1,700.00 Acer AL14A32 ขนาด 11.1V/4700mAh
฿1,600.00 ฿1,900.00 Acer AL15A32 ขนาด 14.8/37Wh2500mAh
฿1,700.00 ฿2,000.00 Acer AC14B8K/7K/3K ขนาด 15.2V/48Wh-3090mAh