กิจกรรม # งานมิตติ้งสมาพันธ์ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ปี 62

 

 

 

กิจกรรม # งานมิตติ้งสมาพันธ์ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ปี 63

 

 

 

 

 

# สัมมนากลุ่มสวนบัวสัญจร ณ ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

1684605392142_resize